wersja do wydruku Piotr Gęsior 03.10.2018 15:31

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staropolskiej

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staropolskiej

1. Obręb, numer działki, której część przeznaczona jest na najem pod stoiska handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych, nr Księgi Wieczystej Dz 189/7, Kończyce Małe
KW BB1C/00069994/3 Sąd Rejonowy w Cieszynie
2. Powierzchnia jednego stanowiska handlowego 9 m2 ,tj. 3m x 3m
3. Opis lokalizacji stanowisk handlowych i zakresu handlu Handel: znicze, kwiaty, wieńce, ciasteczka.
Termin handlu: możliwość handlu w dniach: 31.10.2018 r., 01.11.2018 r.
Ilość stanowisk: trzy stanowiska handlowe: nr 1, nr 2, nr 3, zlokalizowane na parkingu przylegającym do ogrodzenia cmentarza, po lewej stronie wejścia na cmentarz, w kolejności: stanowisko nr 1 - jako pierwsze od strony wejścia na cmentarz, kolejno stanowisko nr 2, stanowisko nr 3
4. Wysokość opłat z tytułu najmu
- czynsz za dzień handlowy
Stawka czynszu uzyskana w drodze przetargu,
cena wyjściowa: 51,00 zł netto + 23% Vat za każdy dzień handlowy od jednego stanowiska
6. Forma objęcia nieruchomości Przetarg ustny nieograniczony
Kryterium: stawka czynszu
7. Informacja o sposobie najmu Umowa najmu, termin handlu: możliwość handlu w dniach: 31.10.2018 r., 01.11.2018 r.
zawarcie umowy najmu na dane stanowisko z najemcą wyłonionym w drodze przetargu.
8. Termin i miejsce przetargu 18.10.2018 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza, II piętro, pok. 51

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 03.10.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, w siedzibie urzędu oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice i BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel: 32 4755 122.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zarządzenie Nr SG.0050.139.41.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staropolskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 j.t. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych, położonej w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy  ul. Staropolskiej, szczegółowo opisanej w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3.

§2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję przetargową w składzie:

Karol Sitek - przewodniczący komisji

Bogusław Kargula - członek komisji

Bernadeta Walczysko - członek komisji

§3

Ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§4

Zatwierdzam treść ogłoszenia stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta GminyZebrzydowice
Nr SG.0050.139.41.2018
z dnia
28.09.2018 r.


 

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staropolskiej

1. Obręb, numer działki, której część przeznaczona jest na najem pod stoiska handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych, nr Księgi Wieczystej Dz 189/7, Kończyce Małe
KW BB1C/00069994/3 Sąd Rejonowy w Cieszynie
2. Powierzchnia jednego stanowiska handlowego 9 m2 ,tj. 3m x 3m
3. Opis lokalizacji stanowisk handlowych i zakresu handlu Handel: znicze, kwiaty, wieńce, ciasteczka.
Termin handlu: możliwość handlu w dniach: 31.10.2018 r., 01.11.2018 r.
Ilość stanowisk: trzy stanowiska handlowe: nr 1, nr 2, nr 3, zlokalizowane na parkingu przylegającym do ogrodzenia cmentarza, po lewej stronie wejścia na cmentarz, w kolejności: stanowisko nr 1 - jako pierwsze od strony wejścia na cmentarz, kolejno stanowisko nr 2, stanowisko nr 3
4. Wysokość opłat z tytułu najmu
- czynsz za dzień handlowy
Stawka czynszu uzyskana w drodze przetargu,
cena wyjściowa: 51,00 zł netto + 23% Vat za każdy dzień handlowy od jednego stanowiska
6. Forma objęcia nieruchomości Przetarg ustny nieograniczony
Kryterium: stawka czynszu
7. Informacja o sposobie najmu Umowa najmu, termin handlu: możliwość handlu w dniach: 31.10.2018 r., 01.11.2018 r.
zawarcie umowy najmu na dane stanowisko z najemcą wyłonionym w drodze przetargu.
8. Termin i miejsce przetargu 18.10.2018 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza, II piętro, pok. 51

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 03.10.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, w siedzibie urzędu oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice i BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel: 32 4755 122.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staropolskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:03.10.2018 15:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:03.10.2018 15:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 44