wersja do wydruku Sylwia Hernas 19.09.2018 15:08

Komunikat UG Zebrzydowice o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT
URZĘDU GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 19 września 2018 r.

o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Urząd Gminy Zebrzydowice powiadamia wszystkich Pełnomocników Komitetów Wyborczych, których zasięg działania obejmuje właściwość terytorialną Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II, o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie dodatkowo zgłoszonych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych zostaną wyłonieni członkowie komisji w drodze publicznego losowania.

W celu uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych Pełnomocnicy Wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9.

Losowanie przeprowadza Urzędnik Wyborczy w Zebrzydowicach lub pracownik Urzędu Gminy w Zebrzydowicach.

Można dokonać zgłoszenia kandydata do losowania w terminie do dnia 21 września 2018 r. do godziny 14:00.
Zgłoszenia są przyjmowane przez Urzędnika Wyborczego w Zebrzydowicach, za pośrednictwem Urzędu Gminy Zebrzydowice od dnia 19 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. – w godzinach urzędowania: czwartek od godziny 7:30 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pokój 13AB, tel. 32 4755113.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, o dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Zebrzydowice (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 21 września 2018 r., do godziny 14:00.

Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Wzór formularza zgłoszenia umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 24 września 2018 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, sala sesyjna.

Nieobecność Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

  z up. WÓJTA
mgr Piotr Fojcik
Sekretarz Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat UG Zebrzydowice o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2018 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż