Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2018 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     28 880 875,14 zł     co stanowi 51,36 % planowanych
w tym: dochody bieżące     26 451 821,79 zł     co stanowi 54,21 % planowanych
dochody majątkowe     2 429 053,35 zł     co stanowi 32,66 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     23 860 766,71 zł     co stanowi 39,52 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     21 634 498,03 zł     co stanowi 46,21 % planowanych
wydatki majątkowe     2 226 268,68 zł     co stanowi 16,43 % planowanych

Budżet gminy za I półrocze 2018 r zamknął się nadwyżką w kwocie 5 020 108,43 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:31.08.2018 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:31.08.2018 13:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 611