wersja do wydruku Sylwia Hernas 06.08.2018 11:33

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 lipca 2018 roku

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.37
z 30 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 49 i art. 131 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że wpłynęły odwołania od decyzji znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33 z 29 czerwca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK Borynia – Zofiówka - Jastrzębie Ruch Zofiówka".

Zawiadomienie stron postępowania o wniesieniu odwołań uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 133 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z pismem z 30 lipca 2018 r. znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.36 przekazał odwołania wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu tj. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 lipca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.08.2018 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż