wersja do wydruku Sylwia Hernas 14.06.2018 14:30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z czerwca 2018r.

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
z czerwca 2018 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej otwartej debacie publicznej  przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
 2. Otwarta debata publiczna organizowana jest przez stronę czeską i odbędzie się dniu 19.06.2018 r.  o godz. 12:00
 3. Debata odbędzie się na:
  Stadionie Zimowym Miasta Trzebicza [Zimní stadion města Třebíče]
  ul. Kateřiny z Valdštejna 1
  674 01 Třebíč, Republika Czeska
 4. Ogłaszający zapewni udział w debacie publicznej podmiotu, który opracował dokumentację na temat wpływu zamierzenia na środowisko.
 5. Informujemy, że debata odbywać się będzie w języku czeskim.  Organizator zapewniamy tłumaczenie symultaniczne słuchawkowe z/na j. niemiecki, j. polski i j. węgierski. Słuchawki będzie można wypożyczyć za zwrotną kaucją w wysokości 500 CZK/20 euro.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z czerwca 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2018 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż