wersja do wydruku Sylwia Hernas 23.05.2018 11:09

Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zarządzenie nr SG.0050.79.21.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 17. 05. 2018 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.450 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży wybierając ofertę złożoną przez Kolejowy Klub Sportowy "Spójnia" w Zebrzydowicach, na realizację w okresie od 24 czerwca 2018r. do 29 czerwca 2018 r. zadania publicznego pod tytułem "Obóz sportowy Zakopane 2018" z przeznaczeniem kwoty 2.500 zł na dofinansowanie realizacji zadania.
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2018 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż