wersja do wydruku Sylwia Hernas 23.05.2018 10:39

Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zarządzenie nr SG.0050.77.21.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 17.05.2018 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.450 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wybierając ofertę złożoną przez Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach, na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018 r. zadania publicznego pod tytułem "Dni Seniora" z przeznaczeniem kwoty 4.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania.
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2018 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż