wersja do wydruku Sylwia Hernas 27.04.2018 08:39

Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2018 r.

Zebrzydowice, dnia 27 kwietnia 2018 r.

PR.6224.4.1.2018

OGŁOSZENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW
WYMIANY KOTŁÓW C.O. W 2018 ROKU.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Zebrzydowice w dniu 31 sierpnia 2017r. Uchwały Nr XXVIII/284/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/345/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018r. – niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 07 maja do 18 maja 2018 r. przeprowadzony zostanie NABÓR WNIOSKÓW dot. II etapu na rok 2018.

Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy – w terminie najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r. – zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe pozaklasowe, lub spełniające normy nie wyższe niż 2 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 na nowe wysokosprawne jednostki tj. kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne lub węglowe co najmniej 5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.

Uprawnione do dofinansowania są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe osób fizycznych i samorządowych osób prawnych.

Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 51) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl (w zakładce Mieszkaniec/Programy proekologiczne).

Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice (I piętro pok. nr 22), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 47 55 123, 32 47 55 122.

Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów w kolejnych latach, w tym naborze nie będą rozpatrywane !!!

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2018 08:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż