Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za I kwartał 2018 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     15 291 588,49 zł     co stanowi 27,43 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     11 114 422,28 zł     co stanowi 18,90 % planowanych

Za I kwartał 2018 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 4 177 166,21 zł.

Gmina zwolniła z obowiązku wypłacenia do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego p.n. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach zgodnie z Uchwałą nr XXXII/342/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:25.04.2018 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:25.04.2018 12:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 635