wersja do wydruku Sylwia Hernas 19.03.2018 08:19

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 22 marca 2018 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2018 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
  • przekazania środków finansowych Policji,
  • udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju,
  • zwolnienia z obowiązku wpłacenia do budżetu gminy nadwyżki budżetowej,
  • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach,
  • podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2018,
  • zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/284/17 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu nieruchomości położonych w Zebrzydowicach przy ulicach: J. Słowackiego i Nowy Dwór oraz w Kaczycach przy ul. Ogrodniczej,
  • wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2018 roku,
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2018 - 2024,
  • podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zebrzydowice wyrażającego sprzeciw wobec projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej,
  • odwołania Skarbnika Gminy,
  • powołania Skarbnika Gminy.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje
 4. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Henryk Franek

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2018 08:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż