wersja do wydruku Sylwia Hernas 05.03.2018 12:21

Propozycje zadań publicznych na 2018 rok

Ogłoszenie

Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) prowadzące działalność na terenie Gminy Zebrzydowice, zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (poszerzanie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacji programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz promujących sport i wykorzystujących funkcję integracyjno – społeczną kultury fizycznej i sportu jako czynnika tworzącego poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania oraz działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania) oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (działania wspierające i promujące aktywność społeczną osób niepełnosprawnych oraz działania wspomagające integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną) zgodnie z Uchwałą nr XXIX/307/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, mogą zgłaszać propozycje zadań wraz z terminem ich realizacji oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania, pisemnie na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail:   w.jendral@zebrzydowice.pl lub osobiście w pokoju 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, w terminie do 30.03.2018r.

Propozycje posłużą do przygotowania konkursu na realizacje zadań w wyżej wymienionym zakresie w ramach programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Propozycje zadań publicznych na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2018 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż