wersja do wydruku Sylwia Hernas 21.02.2018 12:46

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 lutego 2018 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2018 rok,
  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego,
  • wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice,
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowego zakładu budżetowego Gminy Zebrzydowice,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje
 4. Wolne wnioski i informacje.
  Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Beata Piątkowska

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2018 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż