wersja do wydruku Sylwia Hernas 24.01.2018 14:24

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.10.2017
z dnia 17 stycznia 2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2117), zwanej dalej ustawą, podaję do publicznej wiadomosci, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwane dalej PKP PLK S.A., Wojewoda Śląski w dniu 8 stycznia 2018 r. wydał decyzję nr 1/2018, znak sprawy: IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - (Czechowice Dziedzice) - (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice."

Szczegółowe informacje w Załączniku POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2018 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż