wersja do wydruku Sylwia Hernas 18.12.2017 12:32

Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"

Zebrzydowice, dnia 28.11.2017

PROTOKÓŁ

sporządzony na okoliczność przeprowadzonych konsultacji na temat projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025".

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 15.11.2017r. do 24.11.2017r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl w zakładce konsultacje społeczne. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego dostępnego do pobrania na stronie Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zebrzydowicach a także dostępne w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji i udzielającą wyjaśnień był Pan Daniel Kroczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii bądź uwag.
 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż