wersja do wydruku Sylwia Hernas 11.12.2017 13:15

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 18 grudnia 2017 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Wręczenie nagrody Laureatowi "Srebrnej Cieszynianki" i nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2017 rok,
  • zmiany uchwały Nr XXIII/223/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2018,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn.: "Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 120",
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Cieszyn na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej dotyczącej cieszyńskiej komunikacji miejskiej",
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmiany uchwały Nr XXIX/295/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zebrzydowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
  • przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025,
  • przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice na rok 2018.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje
 5. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Henryk Franek

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2017 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż