wersja do wydruku Sylwia Hernas 06.12.2017 13:50

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 grudnia 2017r.

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.2.2016.EJ.3
z 5 grudnia 2017 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje:

 1. Niniejszym informuję, że strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.:
                        "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
 2. Dokumentacja dot. przedsięwzięcia w języku polskim dostępna jest w siedzibie:
  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, Katowice pokój 403 w godzinach 8:00 - 15:00
  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej:
                              http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469
                                        (sekcja DOKUMENTACE, punkt 6)
 3. W terminie od 8 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji w formie:
  • pisemnej na adres:
   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
   ul. Dąbrowskiego 22
   40-032 Katowice
  • pocztą elektroniczną: - sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ w Katowicach.
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 grudnia 2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2017 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż