wersja do wydruku Sylwia Hernas 19.10.2017 15:23

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 października 2017 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Wręczenie nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2017 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie,
  • udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju,
  • przejęcia przez Gminę Zebrzydowice zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • określenia wysokości stawek podatków lokalnych na 2018 rok,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
  • zwolnień w podatkach lokalnych w 2018 roku,
  • zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2018 roku,
  • opłat od posiadania psów na 2018 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • nadania Lauru "Srebrnej Cieszynianki" za 2017 rok,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kaczycach im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczycach,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Marklowicach Górnych,
  • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje
 5. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Henryk Franek


Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2017 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż