wersja do wydruku Sylwia Hernas 18.10.2017 14:47

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia  18.10.2017  r.

IR.271.20.2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35


Cena oferty - 94.800,68 zł w tym podatek VAT w wysokości 17.726,95 zł
Okres udzielonej gwaranci / rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert :
- cena - waga 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - waga 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  FHU ŻERBUD Usługi budowlane i koparko-ładowarką Żerdka Dariusz
Pruchna ul. Gawliniec 13 - przyznana łączna punktacja - 87,88 pkt / 47,88 pkt + 40 pkt /  
Oferta nr 2.  FHU Goraus Grażyna
Warszowice ul. Pszczyńska 82 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ  
Oferta nr 3.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  

 

  KIEROWNIK
Referatu Strategii, Rozwoju
i Inwestycji Gminnych
mgr inż. Krzysztof Mucha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2017 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż