wersja do wydruku Piotr Gęsior 13.10.2017 13:29

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 06 października 2017 r., znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.19

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.19
z 6 października 2017 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
informuje strony postępowania,

że wpłynęły odpowiedzi JSW S.A. KWK Borynia -Zofiówka-Jastrzębie na bardzo liczne uwagi stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK ,,Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka".

Strony postępowania mogą zapoznać się z odpowiedziami załączonymi do niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia) oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, pokój 403, w godzinach 8:00 - 15:00, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 32 42-06-808.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 06 października 2017 r., znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2017 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż