wersja do wydruku Sylwia Hernas 05.09.2017 12:36

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFVIII.7570.33.2.2017
z dnia 19 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 935) oraz art. 8 i art. 118a ust. z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchmomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) i art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. znak: IFVIII.7570.33.2.2016 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zebrzydowice, obręb 0003 Kończyce Małe, oznaczoną jako działka nr 812/89 o powierzchni 0,0144 ha, powstałą z podziału działki nr 812/1 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00074926/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Szczegółowe informacje w Załączniku POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2017 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż