wersja do wydruku Sylwia Hernas 05.09.2017 11:59

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zakończenie postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)

Marszałek Województwa Śląskiego
zawiadamia o zakończeniu postępowania

wyjaśniającego i dowodowego, prowadzonego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, ul. Targowa 74, w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby przebudowy i budowy linii kolejowych nr 93 od km 53,100 do km 80,662; nr 150 od km 7,880 do km 13,459; nr 693 od km 5,210 do km 5,664; nr 694 od km 0,000 do km 2,600; nr 157 od km 8,581 do km 12,450; nr 90 od km 12,983 do km 14,300 wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej "LOT D" szlak Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa.

Szczegółowe informacje w Załączniku POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zakończenie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2017 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż