wersja do wydruku Sylwia Hernas 08.08.2017 11:15

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - wydanie opinii

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 41 ust.3 ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) w związku z art.80 ust.5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze i art. 106 § 1 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, ul. Targowa 74 informuję, że

Marszałek Województwa Śląskiego
zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Zebrzydowice o wydanie opinii

w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby przebudowy i budowy linii kolejowych nr 93 od km 53,100 do km 80,662; nr 150 od km 7,880 do km 13,459; nr 693 od km 5,210 do km 5,664; nr 694 od km 0,000 do km 2,600; nr 157 od km 8,581 do km 12,450; nr 90 od km 12,983 do km 14,300 wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej "LOT D" szlak Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa według projektowego rozstrzygnięcia w brzmieniu:

Szczegółowe informacje w Załączniku POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - wydanie opinii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2017 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż