wersja do wydruku Sylwia Hernas 02.08.2017 09:00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2017 r.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2017 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     24 972 616,87 zł     co stanowi 48,77 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     22 471 297,94 zł     co stanowi 38,14 % planowanych

Za II kwartał 2017 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 2 501 318,93 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2017 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż