wersja do wydruku Sylwia Hernas 26.06.2017 11:18

Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków

Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków

Niniejszym przypomina się o obowiązku oznaczania budynków mieszkalnych i innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi numerem porządkowym. Stosownie do zapisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2016 r., poz.1629 j.t. z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego powinna być zamieszczona również nazwa ulicy. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić również na ogrodzeniu.

Właściciele nieruchomości lub inne podmioty, o których mowa wyżej mają obowiązek dbać o stan tabliczki w taki sposób aby cały czas była ona czytelna i widoczna. Zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 j.t. z późn. zm.) kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym, podlega karze grzywny do 250 złotych lub karze nagany.

Należy pamiętać iż niezależnie od przepisów prawa prawidłowe oznaczenie numerem porządkowym budynków ułatwia odszukanie posesji przez służby ratownicze, doręczycieli korespondencji czy inne osoby zainteresowane.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:26.06.2017 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:26.06.2017 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 290