Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

W myśl art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 446) "Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.".

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:07.06.2017 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.04.2017
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:13.05.2020 11:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 963