Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za I kwartał 2017 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     13 541 766,21 zł     co stanowi 26,77 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     11 172 994,61 zł     co stanowi 19,30 % planowanych

Za I kwartał 2017 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 2 368 771,60 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:21.04.2017 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:21.04.2017 09:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 654