wersja do wydruku Sylwia Hernas 13.03.2017 14:20

Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie projektów DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Gminy Zebrzydowice

Gmina Zebrzydowice zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych chcących realizować projekty w podobszarach rewitalizacji, do zgłaszania własnych projektów planowanych do realizacji, celem ujęcia ich w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Ujęcie zadania w LPR umożliwi instytucjom, organizacjom i przedsiębiorcom indywidualne ubieganie się o środki finansowe pochodzące z UE lub innych źródeł zewnętrznych dedykowanych rewitalizacji.

Planowany obszar rewitalizacji obejmuje:

  • kwartał ulic: Dworcowej, Jutrzenki, Jagiellońskiej i J.Kochanowskiego w miejscowości Zebrzydowice (tereny PKP),
  • ul. Morcinka w sołectwie Kaczyce (tereny po zlikwidowanej KWK „Morcinek“).

Program rewitalizacji będzie uwzględniał m.in.:

  • zadania planowane do realizacji przez Gminę Zebrzydowice – lista podstawowa i rezerwowa,
  • zadania planowane do realizacji przez przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia projektów należy dokonać wypelniając: „Wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji“

Wypełnione wnioski prosimy przekazywać:

  • pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.A. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice,
  • osobiście do Urzędu Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40,
  • drogą elektroniczną na adres: ir@zebrzydowice.pl

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: do 24.03.2017r.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie projektów DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:13.03.2017 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:13.03.2017 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 291