Uchwała nr XXXIV/266/01
Rada Gminy Zebrzydowice

z dnia 25 października 2001r.

w sprawie przejęcia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych przez Gminę Zebrzydowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o paszportach (Dz. U. z 1991r. nr 2, poz. 5 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2001r. 80, poz. 872) a także art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996r. nr 13, poz. 74 ze zm.).

Rada Gminy w Zebrzydowicach

uchwala co następuje:

Przejmuje się zadania dotyczące zagadnień paszportowych w zakresie:

  1. przyjmowanie podań - kwestionariuszy paszportowych dot. wydania paszportu,
  2. wydawanie wnioskodawcom paszportów z potwierdzeniem,
  3. przyjmowanie unieważnionych paszportów,
  4. odbieranie od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu w trybie art. 233 kodeksu karnego i art. 86 kodeksu postępowania administracyjnego,
  5. przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej lub innych poniesionych kosztów podróży w wypadku unieważnienia paszportu oraz nadpłaconych przez wnioskodawcę pieniędzy,
  6. prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportu,
  7. prowadzenie ewidencji paszportów doręczonych wnioskodawcom.

na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Gminy w Zebrzydowicach.

§ 2

Zadania wykonywane będzie nieodpłatnie.

§ 3

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie przejęcia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych przez Gminę Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.04.2004 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.04.2004 12:18

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 428