Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2016 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     24 880 281,31 zł     co stanowi 56,78 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     18 524 881,34 zł     co stanowi 40,80 % planowanych

Za II kwartał 2016 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 6 355 399,97 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:29.07.2016 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:29.07.2016 13:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 708