Uchwała Nr XXI/246/2001
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 czerwca 2001r.

w sprawie wykorzystania na potrzeby gminy zasobów wody podziemnej z ujęć należących do Wytwórni Wody Mineralnej Kończanka.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala co następuje

§ 1

Wykorzystać ujęcia wody podziemnej należące do Wytwórni Wody Mineralnej Kończanka w programie zaopatrzenia w wodę i poprawie jej jakości w Gminie Zebrzydowice.

§ 2

Upoważnić Zarząd Gminy do zawarcia umowy z Wytwórnią Wody Mineralnej Kończanka na dostawę wody do gminnej sieci wodociągowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie wykorzystania na potrzeby gminy zasobów wody podziemnej z ujęć należących do Wytwórni Wody Mineralnej Kończanka
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.04.2004 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.04.2004 12:13

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 222