Uchwała Nr XXVIII/227/01
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 marca 2001r.

w sprawie: nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Gimnazjum w Zebrzydowicach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół.

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami); w związku z § 1 ust. 3 Statutu Gimnazjum w Zebrzydowicach.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

  1. Nadać Gimnazjum w Zebrzydowicach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na wnioski rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
  2. Ustalić nazwę szkoły w następującym brzmieniu:
  3. Gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Gimnazjum w Zebrzydowicach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.04.2004 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.04.2004 12:06

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 311