Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za I kwartał 2016 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     11 335 869,99 zł     co stanowi 27,3 % planu
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     8 536 453,57 zł     co stanowi 18,7 % planu

Za I kwartał 2016 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 2 799 416,42 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:22.04.2016 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:22.04.2016 12:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 711