Uchwała Nr IV/23/98
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 17 stycznia 1998r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teyrtorialnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

postanawia:

  1. W przypadku konieczności przejęcia przez gminę po 31.12.1998r. zadań wynikających z reformy administracyjnej wszelkie zobowiązania powstałe przed 01.01.1999r. pozostają zobowiązaniami organu prowadzącego te zadania.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/23/98 - dot. przejęcia przez gminę po 31.12.1998r. zadań wynikających z reformy administracyjnej ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 128