Uchwała Nr III/20/98
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/208/98 z dnia 23 lutego 1998r. dotyczącej założenia stowarzyszenia

Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala

  1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Nr XXXV/208/98 w ten sposób, że § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnić Wójta Gminy do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej " Olza " z/s w Cieszynie."

  2. Pozostała część uchwały nie ulega zmianie.

  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

  4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/208/98 z dnia 23 lutego 1998r. dotyczącej założenia stowarzyszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 142