Uchwała Nr III/15/98
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/207/98 dot. zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

Na podstawie art. 16, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe /jedn. tekst Dz. U. z 1993r. Nr 72 poz. 344 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

 1. Dokonać zmiany Uchwały Rady Gminy z dnia 23 lutego 1998r. Nr XXXV/207/98 w części dotyczącej ustalania dotacji do kosztów przygotowania posiłków dla przedszkoli publicznych w ten sposób, że:

  § 3a otrzymuje brzmienie:

  "Przedszkoli Publicznych

  • do 30% kosztów przygotowania posiłków,
  • do 100% na pokrycie kosztów działalności wychowawczej ponad minimum programowe ustalone przez władze oświatowe".

 2. Pozostała część uchwały Nr XXXV/207/98 z dnia 23 lutego 1998r. nie ulega zmianie.

 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/207/98 dot. zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 147