Uchwała Nr XXXVII/246/98
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 22 maja 1998 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zebrzydowice do Spółki Fundusz Górnośląski S.A. - poprzez wniesienie aportu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Zebrzydowice do spółki Fundusz Górnośląski S.A. w drodze objęcia akcji III emisji rodzaju "B" - uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł każda, w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej na pokrycie których Gmina wniesie aport w postaci nieruchomości położonej w Zebrzydowicach Dolnych przy ul. E. Orzeszkowej 73, składającej się z trzech działek o numerach: 233/2, 233/3 i 296 o łącznej powierzchni 0,2027 ha, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, a opisanej w KW Nr: 10017-J prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu Zdroju wraz z usytuowanym na niej budynkiem o powierzchni zabudowy - 590 m2 i kubaturze 7750 m3.

§ 2

Wartość aportu zostanie określona w operacie szacunkowym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zebrzydowice do Spółki Fundusz Górnośląski S.A. - poprzez wniesienie aportu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 209