Uchwała Nr XXXV/216/98
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 lutego 1998 r.

w sprawie: opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. 13 poz. 74, z późn. zm./ oraz art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku/ tekst jednolity z 1996 Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm./

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

 1. Ustalić opłatę za świadczenie opieki przedszkolnej, przekraczającej programowe podstawy wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zebrzydowice - z tytułu kosztu przygotowania posiłków w wysokości :

  1) W przypadku korzystania z dwóch posiłków w przedszkolu

  • Marklowice Górne - 58 zł
  • Zebrzydowice - 38 zł
  • Kończyce Małe - 58 zł
  • Kaczyce - 46 zł

  2) W przypadku korzystania z trzech posiłków w przedszkolu

  • Marklowice Górne - 87 zł
  • Zebrzydowice - 57 zł
  • Kończyce Małe - 87 zł
  • Kaczyce - 69 zł

 2. W przypadku nieobecności dziecka przez okres co najmniej 1 miesiąca nie pobierać opłaty określonej w § 1 ust. 2 za dany miesiąc nieobecności.

§ 2

Na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów którzy spełniają co najmniej jedno z podanych kryteriów:

 • są uprawnieni do korzystania z pomocy socjalnej z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadają troje lub więcej dzieci w przedszkolu,
 • posiadają dziecko niepełnosprawne w przedszkolu,
 • pozostają w trudnej sytuacji losowej
mogą zostać zwolnieni z opłaty w całości lub części.

§ 3

Decyzję w sprawie zwolnienia z opłaty wydaje Wójt Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 1998 roku.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.04.2004 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.04.2004 09:38

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 252