Uchwała Nr XXXV/208/98
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 lutego 1998r.

w sprawie: założenia stowarzyszenia

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Tekst jednolity z 1996 roku, Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala co następuje:

§ 1

W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów wystąpić w charakterze założyciela / tj. założyć wspólnie z innymi Gminami/ stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z/s w Cieszynie.

§ 2

Zaakceptować cele i sposoby realizacji zadań stowarzyszenia określone w projekcie Statutu Stowarzyszenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

  1. Upoważnić Pana Ludwika Bartoszka do reprezentowania Gminy w pracach Komitetu założycielskiego.

  2. Upoważnić Pana Ludwika Bartoszka do reprezentowania Gminy w Walnym Zebraniu Członków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: założenia stowarzyszenia
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.04.2004 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.04.2004 09:36

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 231