Uchwała Nr XXXIV/194/97
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 22 grudnia 1997 r.

w sprawie: powierzenia obsługi bankowej

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996r. z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

  1. Powierzyć obsługę kasową Gminy Bankowi Spółdzielczemu w Jastrzębiu Zdroju.

  2. Wzajemne uprawnienia i zobowiązania ustalić w umowie zawartej pomiędzy Bankiem i Gminą.

  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: powierzenia obsługi bankowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 129