Uchwała Nr XXIX/156/97
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 kwietnia 1997 r.

w sprawie: powierzenia obsługi bankowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996r. z późniejszymi zmianami/ oraz § 19 pkt 2 ppkt 3 Statutu Gminy Zebrzydowice Rada Gminy Zebrzydowice na wniosek Wójta Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

Na stanowisko Sekretarza Gminy Zebrzydowice powołuje się z dniem 1 maja 1997r. Pana mgr Piotra Fojcika.

§ 2

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: powierzenia obsługi bankowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 135