Uchwała Nr XXIV/121/96
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 września 1996 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie w ramach Segmentu Lokalnego "Jastrzębsko - Żorskiego" do instytucji p.n.: AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z/s w Żorach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996r. z późniejszymi zmianami/ oraz § 21 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1996 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych (Dz. U. Nr 71 poz. 337 z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala, co następuje:

  1. Wyrazić zgodę na przystąpienie w ramach Segmentu Lokalnego "Jastrzębsko - Żorskiego" do instytucji p.n. AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w Żorach, tworzonej w formie spółki prawa handlowego wraz z Wojewodą Katowickim, gminami oraz innymi podmiotami gospodarczymi, w tym z Górnośląską Agencją Rozwoju i Promocji w Katowicach.

  2. Zasady i warunki utworzenia Spółki Zarząd Gminy przedstawi do akceptacji Rady Gminy.

  3. Wnieść w formie udziału do tworzonej instytucji środki w wysokości 5.000,- zł, słownie pięć tysięcy złotych.

  4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zebrzydowice.

  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie w ramach Segmentu Lokalnego "Jastrzębsko - Żorskiego" do instytucji p.n.: AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z/s w Żorach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 144