Uchwała Nr XVIII/92/96
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 9 lutego 1996 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "i" oraz art. 40 ust. 1; art. 41 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 póz. 95/ z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Tworzy się jednostkę organizacyjną gminy Zebrzydowice o nazwie Gminny Ośrodek Kultury.

§ 2

Gminny Ośrodek Kultury ma siedzibę w Zebrzydowicach i podlegają mu placówki - świetlice:

  1. w Kaczycach - "Dom Ludowy"
  2. w Kończycach Małych - "Zamek"

§ 3

  1. Gminny Ośrodek Kultury jest zakładem budżetowym .

  2. Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury pokrywa się z budżetu gminy.

§ 4

Gminny Ośrodek Kultury wyposaża się w mienie komunalne /nieruchomość oraz majątek ruchomy/ będące w momencie wejścia niniejszej uchwały w życie na stanie Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 132