Uchwała Nr XVIII/90/96
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 9 lutego 1996 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "i" oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95/ z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Tworzy się jednostkę organizacyjna Gminy Zebrzydowice o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna.

§ 2

Gminna Biblioteka Publiczna ma siedzibę w Zebrzydowicach i podlegają jej filie:

  1. w Kaczycach
  2. w Kończycach Małych

§ 3

  1. Gminna Biblioteka Publiczna jest zakładem budżetowym.

  2. Koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej pokrywa się z budżetu Gminy.

§ 4

Gminną Bibliotekę Publiczna wyposaża się w mienie komunalne będące w momencie wejścia niniejszej uchwały w życie na stania Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 118