Uchwała Nr XVIII/89/96
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 9 lutego 1996 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "PUBLICZNE PRZEDSZKOLA GMINY ZEBRZYDOWICE"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "i" oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się jednostki organizacyjna gminy Zebrzydowice o nazwie Publiczne Przedszkola Gminy Zebrzydowice, zwane dalej "publicznymi przedszkolami".

§ 2

  1. Publiczne przedszkola są zakładem budżetowym.

  2. Koszty utrzymania publicznych przedszkoli pokrywa się z budżetu gminy.

§ 3

Publiczne przedszkola na terenie Gminy Zebrzydowice mają swoje siedziby:

  • Przedszkole w Zebrzydowicach
  • Przedszkole w Kończycach Małych
  • Przedszkole w Kaczycach
  • Przedszkole w Marklowicach Górnych

§ 4

Publiczne przedszkola wyposaża się w mienie komunalne /nieruchomości oraz majątek ruchomy/ będące w momencie wejścia niniejszej uchwały w życie na stanie publicznych przedszkoli wymienionych w § 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "PUBLICZNE PRZEDSZKOLA GMINY ZEBRZYDOWICE"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 109