Uchwała Nr XII/59/95
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 lipca 1995 r.

w sprawie: przyjęcia aneksu do porozumienia zawartego w dniu 28 września 1992r. pomiędzy Wojewodą Katowickim a Zarządem Gminy Zebrzydowice w zakresie przejęcia zadań związanych ze stałym utrzymywaniem drogowych przejść granicznych położonych na terenie Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 16 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala, co następuje:

  1. Przyjąć aneks do porozumienia zawartego w dniu 28 września 1992r. pomiędzy Wojewodą Katowickim a Zarządem Gminy Zebrzydowice w zakresie utrzymywania drogowych przejść granicznych. Aneks stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zebrzydowice.

  3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy.

  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia zawartego w dniu 28.09.1992r. pomiędzy Wojewodą Katowickim a Zarządem Gminy Zebrzydowice ... stałym utrzymywaniem drogowych przejść graniczny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 181