Uchwała Nr XI/55/95
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 czerwca 1995 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do wydawania decyzji w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późn. zm./

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

  1. Upoważnić Kierownika GOPS w Zebrzydowicach do wydawania decyzji w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wynikających z ustawy z dnia 01 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych /Dz. U. 1995r. nr 4 poz. 17/.

  2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy.

  3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy.

  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do wydawania decyzji w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnyc
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 157