Uchwała Nr VIII/34/90
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 20 grudnia 1990r.

w sprawie: przynależności Gminy Zebrzydowice do Rejonu Cieszyn

Na podstawie: art. 4 ust. 1-2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95) oraz art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. i właściwości ogólnej a także w związku z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1990 roku w sprawie wprowadzenia w życie podziału i kompetencji określonych w ustawach szczególnych.

Rada Gminy Zebrzydowice

stwierdza:

  1. Gmina Zebrzydowice w obecnym podziale terytorialnym należy do województwa katowickiego i przyporządkowana jest Rejonowi Wodzisław.

  2. W przypadku dokonywania nowego podziału administracyjnego kraju (zmiany granic województw) wnosi się o przyporządkowanie Gminy Zebrzydowice do Rejonu Cieszyn.

  3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zebrzydowice do przesłania uchwały do Urzędu Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu RP i do wiadomości Sejmiku Samorządowego woj. katowickiego.

  4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: przynależności Gminy Zebrzydowice do Rejonu Cieszyn
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.04.2004 07:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.04.2004 07:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 102