Uchwała Nr IV/12/90
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 lipca 1990r.

w sprawie: powołania kierownika i zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego.

Rada Gminy Zebrzydowice działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95/ oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. Nr 36, poz. 180 z 1986r. Nr 19 poz. 132 z 1988r., Nr 29 poz. 154 z 1989r. i z 1990r. Dz. u. Nr 34, poz. 198 art. 39/

uchwala:

  1. Uzupełnić Uchwałę Nr III/8/90 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 12 lipca br o powołaniu stanowisk kierownika USC i jego nieetatowygo zastępcy.

    1. powołuje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach w osobie Pani Anieli Jackowskiej

    2. powołuje zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach w osobie Pani Urszuli Skowron.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

  3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice.

  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: powołania kierownika i zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.04.2004 07:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.04.2004 07:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 99