Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za I kwartał 2015 r.

                          
 
Dochody wykonano w wysokości   11 905 730,81 zł   co stanowi 31,7 % planu
 
Wydatki zrealizowano w wysokości    7 634 394,17 zł    co stanowi 19,3 % planu
    

Za I kwartał 2015 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 4 271 336,64 zł.

    

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.04.2015 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.04.2015 11:55

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 414