Uchwała Nr III/9/90
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 12 lipca 1990r.

w sprawie: powołania sekretarza i skarbnika gminy

Działajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

  1. Powołuje sekretarza gminy w osobie Anny Kopiec.

  2. Powołuje skarbnika gminy (główny księgowy budżetu) w osobie: Danuty Mżyczek.

  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

  4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice.

  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: powołania sekretarza i skarbnika gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.04.2004 07:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.04.2004 07:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 105